Stärkt försäkrings­bransch genom kompetenta kollegor
Vi verkar för att stärka det personliga varumärket genom att tillhandahålla relevant och kvalitativ kompetensutveckling för de som verkar inom och i närhet av försäkringsdistribution.
Våra utbildningar
Se vårt samlade fortbildningsutbud här.
För företag
Fördjupa dina kundrelationer och uppnå bättre affärer.
Våra samarbetspartners
Se några av våra samarbetspartners här.
Stefan Cederbrand
Utveckla din säljgrupp tillsammans med Stefan

Nu fyller vi på vårt fortbildningsutbud med två fysiska kurser. 

Läs hela artikeln
Nu blir InsureEd än fler

Det är oerhört glädjande att Veronica Söderström med stor erfarenhet från att leda och producera E-utbildningar valt att ansluta sig till InsureEd.

Läs hela artikeln