Stärkt försäkrings­bransch genom kompetenta kollegor
Försäkringsbolag och förmedlare har en avgörande samhällsekonomisk funktion som stärks genom kontinuerlig fortbildning. Vi verkar för att genom samverkan med branschens olika aktörer tillgodose branschgemensamma fortbildningsbehov och därigenom stärka hela försäkringsbranschen.
Våra utbildningar
Se vårt samlade fortbildningsutbud här, inkluderar även utbildningar inför licensiering/certifiering och årlig kunskapsuppdatering.
Företags­lösningar
Alla moment och delar i utbildningarna kan helt eller delvis anpassas till ditt företag.
Våra föreläsare
Vi samarbetar med ett flertal olika föreläsare, enskilda experter och företag för att säkerställa en djup och en bred ämneskunskap.

Om InsureEd

InsureEds mål är att stärka det personliga varumärket genom att tillhandahålla relevant och kvalitativ kompetensutveckling för de som verkar inom och i närhet av försäkringsdistribution.

Läs vidare om oss

Nyheter

Hedda Hök
Hållbara medarbetare inom försäkringsbranschen

Medarbetare är ens största tillgång. Att satsa på utbildning för sina medarbetare är att satsa långsiktigt på sitt företag.

Läs hela artikeln
InsureEd ökar nu kapaciteten

Efterfrågan på InsureEd:s produkter har under senaste tiden växt tillsammans med idéer om nytt utbildningsinnehåll och nya format. InsureEd tar in nytt kapital och breddar ägandet i bolaget för att ta tillvara den potential InsureEd ser.

Läs hela artikeln
Anmäl dig till vårt nyhetsbrev
Vänligen kontrollera dina uppgifter