Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021 lanserad!

Utbildningen med efterföljande test vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning i syfte att kunna medverka i försäkringsdistribution.

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning mot både liv- och sakskadeförsäkring.

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Personskadetillägg 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning mot liv- och/eller sakskadeförsäkring och som vill göra tillägg för personskadeförsäkring. 2021 års kunskapskrav börjar gälla nu i mars.

Läs hela artikeln
Sakskadeförsäkrings-distributör Grund 2021 lanserad!

Utbildningen passar dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning mot sakskadeförsäkring och som vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest. 2021 års kunskapskrav börjar gälla nu i mars.

Läs hela artikeln
Livförsäkringsdistributör Grund 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring. 2021 års kunskapskrav börjar gälla 1 mars 2021.

Läs hela artikeln
Sakskadeförsäkrings-distributör Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning sakskadeförsäkring generalist.

Läs hela artikeln
Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring. 2021 års kunskapskrav börjar gälla 1 mars 2021.

Läs hela artikeln
Välkommen Benjamin!

Den 18 januari välkomnade vi kreatören Benjamin Tiedtke till oss på InsureEd!

Läs hela artikeln