Studera hos oss

InsureEd arbetar för att definiera gemensamma utbildningsbehov för flertalet verksamma inom försäkring. Med utgångspunkt i kundernas behov arbetar vi sedan tillsammans med flertalet olika aktörer för design och konceptualisering av fortbildningsalternativ som möter dessa önskningar. Detta tillsammans med god pedagogisk förmåga, stor erfarenhet av kompetensutveckling och beteendevetenskap samt förankring i försäkringsbranschen ser vi ger en unik fortbildningsmöjlighet för våra kunder.

Våra utbildningar
Hitta rätt utbildning och anmäl dig.