Behovs- och kompetensanalys

Behöver du eller din arbetsgivare stöd i att identifiera rätt utbildningsinnehåll för rätt målgrupp – till exempel enligt kraven för IDD.
Kontakta oss så kan vi berätta mer om hur vi kan hjälpa dig att möta ditt specifika behov.