Våra samarbetspartners
Vi samarbetar med ett flertal experter inom olika områden. Dessa bidrar till innehåll och granskar vårt utbud så att det är i linje med vid var tid gällande regelverk. Tillsammans med vår egna erfarenhet och kunskap om branschen skapar vi en stimulerande läroupplevelse framtagen av pedagoger och e-learningspecialister.
Petter Ekman

Petter har över 20 års erfarenhet av rådgivning och stöd till företag och organisationer. Det i kombination med 10 år som finansiell rådgivare har skapat en erfarenhet som lagt en bra grund för att skapa utbildningar i försäkringsbranschen.

Läs mer
Marie-Louise Skoog

Marie-Louise har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 1999, både på bolagssidan, förmedlarsidan och i eget företag. Marie-Louise har bl.a. jobbat i olika ledarroller inom Försäljning och UnderWriting samt Affärsutveckling och projektledning.

Läs mer
Linda Öhling

Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse på strategisk- taktisk- och operativ nivå, både från roller som managementkonsult och från olika linjeroller hos Trygg-Hansa.

Läs mer
Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer
Sara Watz

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer
Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Lars Bergendahl

Jurist, författare och fristående konsult med lång erfarenhet av försäkring.

Läs mer
Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer
Marcus Radetzki

Marcus är professor i civilrätt och har mångårig erfarenhet av undervisning.

Läs mer
Viveka Bylander

Viveka har lång arbetserfarenhet som jurist.

Läs mer
Hanna Dickman

Hanna är specialiserad på försäkringsdistribution, särskilt regelverksfrågor.

Läs mer
Frida Spikdotter Nilsson

Frida har lång erfarenhet av skrivande och kommunikation.

Läs mer
Henrik Sandell

Henriks specialitet är försäkringsrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Läs mer
Josefin Grauers

Lång erfarenhet av samtliga förekommande försäkringsjuridiska frågeställningar.

Läs mer