Hanna Lundberg

Hanna Lundberg

Hanna har arbetat med oss på InsureEd sedan februari 2019.

Hanna har arbetat inom finansbranschen sedan 2014. Hennes inriktning mot försäkringsförmedling började redan på universitetet då hon skrev sitt examensarbete om gränsdragningen mot tillståndspliktig förmedlarverksamhet. Efter jurist-examen arbetade Hanna två år på Finansinspektionen med tillsyn samt på rättsenhet, med inriktning mot värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och investerarskydd i allmänhet. Därefter gick hon vidare till Söderberg & Partners och är sedan år 2016 ansvarig för compliancefunktionen på förmedlarbolagen i Sverige och Danmark.

Faktaruta

Inriktning: Försäkringsdistribution, särskilt regelverksfrågor

Yrkesroll: Managing Compliance Officer

Andra föreläsare

Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer
Sara Watz

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer