Hanna Lundberg

Hanna Lundberg

Hanna har arbetat med oss på InsureEd sedan februari 2019.

Hanna har arbetat inom finansbranschen sedan 2014. Hennes inriktning mot försäkringsförmedling började redan på universitetet då hon skrev sitt examensarbete om gränsdragningen mot tillståndspliktig förmedlarverksamhet. Efter jurist-examen arbetade Hanna två år på Finansinspektionen med tillsyn samt på rättsenhet, med inriktning mot värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och investerarskydd i allmänhet. Därefter gick hon vidare till Söderberg & Partners och är sedan år 2016 ansvarig för compliancefunktionen på förmedlarbolagen i Sverige och Danmark.

Hanna Lundberg

Faktaruta

Inriktning: Försäkringsdistribution, särskilt regelverksfrågor

Yrkesroll: Managing Compliance Officer

Andra föreläsare

Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Lars Bergendahl

Jurist, författare och fristående konsult med lång erfarenhet av försäkring.

Läs mer
Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer