Hanna Lundberg

Hanna Dickman

Hanna har arbetat med oss på InsureEd sedan februari 2019.

Hanna har arbetat inom finansbranschen sedan 2014. Hennes inriktning mot försäkringsförmedling började redan på universitetet då hon skrev sitt examensarbete om gränsdragningen mot tillståndspliktig förmedlarverksamhet. Efter jurist-examen arbetade Hanna två år på Finansinspektionen med tillsyn samt på rättsenhet, med inriktning mot värdepappersbolag, försäkringsförmedlare och investerarskydd i allmänhet. Därefter gick hon vidare till Söderberg & Partners och är sedan år 2016 ansvarig för compliancefunktionen på förmedlarbolagen i Sverige och Danmark.

Faktaruta

Inriktning: Försäkringsdistribution, särskilt regelverksfrågor

Yrkesroll: Managing Compliance Officer

Andra föreläsare

Petter Ekman

Petter har över 20 års erfarenhet av rådgivning och stöd till företag och organisationer. Det i kombination med 10 år som finansiell rådgivare har skapat en erfarenhet som lagt en bra grund för att skapa utbildningar i försäkringsbranschen.

Läs mer
Marie-Louise Skoog

Marie-Louise har varit verksam i försäkringsbranschen sedan 1999, både på bolagssidan, förmedlarsidan och i eget företag. Marie-Louise har bl.a. jobbat i olika ledarroller inom Försäljning och UnderWriting samt Affärsutveckling och projektledning.

Läs mer
Linda Öhling

Linda har gedigen erfarenhet av att arbeta med kundupplevelse på strategisk- taktisk- och operativ nivå, både från roller som managementkonsult och från olika linjeroller hos Trygg-Hansa.

Läs mer
Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer