Lars Bergendahl

Lars Bergendahl

Lars har samarbetat med InsureEd sedan 2019.

Lars Bergendal har varit departementsråd på Finansdepartementet och chef för departementets försäkringsenhet och senare chefsjurist i Skandia Liv. Han hade därefter en rad styrelseuppdrag i Skandiasfären. Lars är medförfattare till boken Juridik – personförsäkring. Bland hans uppdrag idag kan nämnas ledamotskapet i Simpts redaktionsråd.

Försäkringsbranschen är en ”förtroendebransch” och InsureEd har en central roll i att upprätthålla och vidga kompetens på området. Jag är därför särskilt glad över att få lämna bidrag till InsureED:s arbete.

Lars Bergendahl

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsformer och livförsäkringsteknik

Yrkesroll: Jurist, författare, fristående konsult

Andra föreläsare

Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer