Lars Bergendahl

Lars Bergendahl

Lars har samarbetat med InsureEd sedan 2019.

Lars Bergendal har varit departementsråd på Finansdepartementet och chef för departementets försäkringsenhet och senare chefsjurist i Skandia Liv. Han hade därefter en rad styrelseuppdrag i Skandiasfären. Lars är medförfattare till boken Juridik – personförsäkring. Bland hans uppdrag idag kan nämnas ledamotskapet i Simpts redaktionsråd.

Försäkringsbranschen är en ”förtroendebransch” och InsureEd har en central roll i att upprätthålla och vidga kompetens på området. Jag är därför särskilt glad över att få lämna bidrag till InsureED:s arbete.

Lars Bergendahl

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsformer och livförsäkringsteknik

Yrkesroll: Jurist, författare, fristående konsult

Andra föreläsare

Transcendent Group

Hos Transcendent Group möter du erfarna konsulter inom governance, risk and compliance.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer
Sara Watz

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer