Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Försäkringsdistributör Liv och Sak - Kunskapsuppdatering 2021

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning mot både liv- och sakskadeförsäkring.

Årets utbildning uppgår till ca 15 timmar och kan tillgodoräknas i kravet om årlig fortbildning.

Årets kunskapsuppdatering ger i år fördjupad insikt och kunskap i bland annat utveckling av god försäkringsdistributionssed, produkttillsyn, penningtvätt, personuppgiftshantering och lagen om försäkringsdistribution. Bland nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav återfinns relevanta aspekter inom försäkringsavtalsrätt, återköp & flytträtt, konsumenträtt, arbetsrätt, finansiella instrument, insiderlagstiftning samt livförsäkringsföretags balans- och resultaträkning. Produkter som berörs är Egendoms-, Avbrotts- och Ansvars- och produktansvarsförsäkring samt Databrottsförsäkring.

Läs mer och anmäl dig redan idag!

Försäkringsdistributör Liv och Sak Kunskapsuppdatering

Fler nyheter

Hedda Hök
InsureEd tar nästa steg mot E-handelsplats

Utbildningsbolaget InsureEd har ingått ett nytt samarbete med Contento Financial Training. Samarbetet är ett första steg mot att skapa en E-handelsplats för aktuell och relevant utbildning för den som vill utvecklas i takt med försäkringsbranschen.

Läs hela artikeln
Glad sommar!

Lärande har den senaste tiden hamnat i centrum för stora förändringar. Du som verkar i försäkringsbranschen har förmånen av att inom ramen för gällande lagar och regler få minst 15 timmar relevant och aktuell fortbildning per år. 15 timmar att investera i dig själv, din verksamhet och din framtid. Passa på att utnyttja den möjligheten redan idag!

Läs hela artikeln
Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln