Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Försäkringsdistributör Liv och Sak - Kunskapsuppdatering 2021

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning mot både liv- och sakskadeförsäkring.

Årets utbildning uppgår till ca 15 timmar och kan tillgodoräknas i kravet om årlig fortbildning.

Årets kunskapsuppdatering ger i år fördjupad insikt och kunskap i bland annat utveckling av god försäkringsdistributionssed, produkttillsyn, penningtvätt, personuppgiftshantering och lagen om försäkringsdistribution. Bland nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav återfinns relevanta aspekter inom försäkringsavtalsrätt, återköp & flytträtt, konsumenträtt, arbetsrätt, finansiella instrument, insiderlagstiftning samt livförsäkringsföretags balans- och resultaträkning. Produkter som berörs är Egendoms-, Avbrotts- och Ansvars- och produktansvarsförsäkring samt Databrottsförsäkring.

Läs mer och anmäl dig redan idag!

Försäkringsdistributör Liv och Sak Kunskapsuppdatering

Fler nyheter

Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021 lanserad!

Utbildningen med efterföljande test vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning i syfte att kunna medverka i försäkringsdistribution.

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Personskadetillägg 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning mot liv- och/eller sakskadeförsäkring och som vill göra tillägg för personskadeförsäkring. 2021 års kunskapskrav börjar gälla nu i mars.

Läs hela artikeln