Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021 lanserad!

Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021

Utbildningen med efterföljande test vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning i syfte att kunna medverka i försäkringsdistribution. Kursen är avsedd för personer som ska medverka i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet där säljprocess, information till kund mm är standardiserat och framtaget av annat försäkringsföretag eller försäkringsförmedlarföretag och personen gör ingen egentlig rådgivning angående försäkring.

Årets utbildning uppgår till ca 9 timmar och kan tillgodoräknas i kravet om årlig fortbildning.

Utbildningen berör inom Försäkringsdistribution viktiga delar så som t.ex. syfte och tillämpning av lagen om försäkringsdistribution, god försäkringsdistributionssed och tillstånd samt registreringsplikt för försäkringsförmedlare. Inom Juridik ingår t.ex. lagstiftning och definitioner enligt försäkringsavtalsrättslagen (FAL), hantering av kundens risker och försäkringsbolagets försäkringsrisker, skadereglering, socialförsäkringsrätt, konsumenträtt och skatterätt.

Läs mer och anmäl dig redan idag!

Försäkringsdistributör Roller och ansvar

Fler nyheter

Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning inför årligt kunskapstest om försäkringsdistribution med inriktning mot både liv- och sakskadeförsäkring.

Läs hela artikeln
Försäkringsdistributör Personskadetillägg 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning mot liv- och/eller sakskadeförsäkring och som vill göra tillägg för personskadeförsäkring. 2021 års kunskapskrav börjar gälla nu i mars.

Läs hela artikeln