Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021 lanserad!

Försäkringsdistributör Roller och ansvar 2021

Utbildningen med efterföljande test vänder sig till dig som vill genomföra en relevant och aktuell utbildning i syfte att kunna medverka i försäkringsdistribution. Kursen är avsedd för personer som ska medverka i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet där säljprocess, information till kund mm är standardiserat och framtaget av annat försäkringsföretag eller försäkringsförmedlarföretag och personen gör ingen egentlig rådgivning angående försäkring.

Årets utbildning uppgår till ca 9 timmar och kan tillgodoräknas i kravet om årlig fortbildning.

Utbildningen berör inom Försäkringsdistribution viktiga delar så som t.ex. syfte och tillämpning av lagen om försäkringsdistribution, god försäkringsdistributionssed och tillstånd samt registreringsplikt för försäkringsförmedlare. Inom Juridik ingår t.ex. lagstiftning och definitioner enligt försäkringsavtalsrättslagen (FAL), hantering av kundens risker och försäkringsbolagets försäkringsrisker, skadereglering, socialförsäkringsrätt, konsumenträtt och skatterätt.

Läs mer och anmäl dig redan idag!

Försäkringsdistributör Roller och ansvar

Fler nyheter

Hedda Hök
InsureEd tar nästa steg mot E-handelsplats

Utbildningsbolaget InsureEd har ingått ett nytt samarbete med Contento Financial Training. Samarbetet är ett första steg mot att skapa en E-handelsplats för aktuell och relevant utbildning för den som vill utvecklas i takt med försäkringsbranschen.

Läs hela artikeln
Glad sommar!

Lärande har den senaste tiden hamnat i centrum för stora förändringar. Du som verkar i försäkringsbranschen har förmånen av att inom ramen för gällande lagar och regler få minst 15 timmar relevant och aktuell fortbildning per år. 15 timmar att investera i dig själv, din verksamhet och din framtid. Passa på att utnyttja den möjligheten redan idag!

Läs hela artikeln
Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln