InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Först ut är uppdateringar, nya e-utbildningar och produktioner i utbildningarna Ledningspersoner, Introduktion till försäkring och Försäkringsdistributör – roller och ansvar. I februari lanserar vi nya och uppdaterade grundutbildningar vilka även lämpar sig för den som vill licensiera, certifiera eller behörighetsregistrera sig hos InsureSec.

I mars lanseras 2021 års fortbildning med inriktning försäkringsdistributör och senare även anpassad för andra målgrupper så som t.ex. produkt- och affärsutvecklare på motsvarande sätt som 2020. Nytt för 2021 är att InsureEds årliga fortbildning på 15 timmar utöver anpassning av nya och uppdaterade kunskapskrav också innehåller nyproducerat material med utgångspunkt i branschens utveckling och utmaningar från olika perspektiv. T.ex. tittar vi in i det digitala kundmötet, stärker våra kunskaper inom hållbarhet och informationssäkerhet likväl olika produkter, vägledningar och tillämpningar beroende på inriktning och målgrupp.  

Vilken utbildning passar vilket ändamål?

För att underlätta för våra kursdeltagare har vi gjort en översyn över namnsättningen av alla våra existerande och kommande utbildningar och utifrån det gjort justeringar och anpassningar, utgångspunkt avsedd målgrupp.

Det innebär att t.ex. en Grundutbildning med inriktning mot sakskadeförsäkring för försäkringsdistributörer 2021 kommer att heta: Sakskadeförsäkringsdistributör – Grund 2021, en grundutbildning för specialist Sakskadeförsäkringsdistributör – Specialist 2021 och motsvarande för liv och investeringsrådgivare Livförsäkringsdistributör – Grund 2021 respektive Investeringsrådgivare – Grund 2021.

Ovanstående möjliggör även för lansering av Sakskadeadministratör Grund 2021 likväl motsvarande med inriktning liv för den administratör/assistent som vill ha en grundutbildning. 

InsureEds utbildningsutbud 2021 efter anpassning för olika målgrupper och inriktningar kommer bestå av över 25 olika kurser, utbildningar och program där fördjupning och inriktning på t.ex. Det digitala kundmötet, Hållbarhet, Informationssäkerhet och Kommunikation utöver t.ex. Penningtvätt även kommer att tillgängliggöras enskilt.

Pris, vad som ingår i priset och hur länge kursen kan användas

Information och pris för respektive kurs anges på InsureEds hemsida.  Uppdatering för att inkludera även 2021 års nyheter och produktioner kommer att ske successivt med start nu i januari. Om pris för kurs saknas kan InsureEd kontaktas för prisuppgift.

Betald kursavgift ger rätt att använda kursen så som den är utformad på InsureEds webbplattform. Därtill kan vissa kurser ge rätt till medverkan i fysiska möten eller via webben om så framgår av kursbeskrivning. För ytterligare utbildningstillfällen med lärare krävs särskild överenskommelse.

Moms tillkommer på samtliga priser.

Nytt för 2021 är att respektive Kursdeltagare får som standardtillgång till respektive kurs innevarande år (det kalenderår då anmälan görs) plus två månader in i efterföljande år. En kurs och del av kurs kan under den perioden genomföras av en Kursdeltagare flera gånger.

2021 önskar vi blir ett friskt och fortsatt utvecklande år tillsammans med er

Med varma hälsningar

Hedda Hök

Vd, InsureEd

Fler nyheter

Stefan Cederbrand
Utveckla din säljgrupp tillsammans med Stefan

Nu fyller vi på vårt fortbildningsutbud med två fysiska kurser. 

Läs hela artikeln
Nu blir InsureEd än fler

Det är oerhört glädjande att Veronica Söderström med stor erfarenhet från att leda och producera E-utbildningar valt att ansluta sig till InsureEd.

Läs hela artikeln