Om InsureEd

Vi på InsureEd drivs av att se människor växa och utvecklas i sin yrkesroll. InsureEd verkar för att tillgodose branschgemensamma fortbildningsbehov och därigenom till att stärka hela försäkringsbranschen. Vår kärnkompetens bygger på en solid omvärldskunskap och en förmåga och erfarenhet att utveckla branschnära utbildningar. Vårt utbud utformas utifrån en noggrann analys av de specifika kunskapskrav som lagstiftning ställer. Hos oss kan du säkra din kompetens oavsett var i landet du befinner dig.

InsureEds historia
Studera hos oss
Våra föreläsare
Frågor och svar
Bli en del av InsureEd
Kontakt