Om oss
InsureEd SFM AB etablerades som eget bolag under SFM 2019 efter att verksamheten grundats inom SFM sedan 2017.

Vårt syfte

Vi verkar för att tillgodse branschgemensamma fortbildningsbehov och nätverkar därigenom för att stärka hela försäkringsbranschen. Vi samarbetar med personer och företag inom hela försäkringsområdet som genom sitt engagemang och sin erfarenhet tillsammans bidrar till bolagets verksamhet. 

Att ta ansvar för sin egen anställningsbarhet och kontinuerligt utvecklas genom bland annat relevant och kvalitativ fortbildning kommer möjliggöra InsureEds vision om en stärkt försäkringsbransch genom kompetenta kollegor.

InsureEd ägs till majoritet av Svenska försäkringsförmedlares förening, SFM.

Vår historia

SFM, har under flera år agerat för att precisera och skärpa de krav som lagen ställer på kunskap och kompetens samtidigt som de har agerat för att tydligare uttolka och precisera vad som är god försäkringsdistributionssed. Det bland annat genom att för ett antal år sedan starta InsureSec som registrerar licensierade förmedlare och tillhandahåller kunskapstest för olika former av distribution av försäkringar.

Redan 2018 köptes över 2 000 utbildningar från SFM i utbildningsportalen InsureEd av både förmedlar- och försäkringsbolag. Inom hela det område där lagen kräver kunskaper likväl i takt med branschens utveckling är syftet att se till att det finns lätt tillgängliga och kvalitativa utbildningar som lever upp till dessa krav och hjälper individen att utvecklas.