Vår historia

InsureEd bildades 2017 som en del av SFM. År 2019 blev vi ett eget bolag ägt av ett antal aktörer i branschen och VD. Bolaget bildades för att tillhandahålla lätt tillgängliga och kvalitativa utbildningar inom hela det område där lagen så kräver. Detta så att branschen som helhet erbjuds möjlighet att gå i takt med de krav och den praxis som kontinuerligt uppdateras av såväl branschen själv som genom lagkrav. Idag kan InsureEd erbjuda ett komplett utbud av utbildningar i såväl egen regi som genom samarbetspartners.