Sälj- och samtalsteknik – heldagskurs
”konsten att öka försäljning- och kundnöjdhet”

Syftet med en kunddialog är alltid att bygga kundvärde. Kundens naturliga val är just det erbjudande som presenterats av den mest förberedda säljaren.
Den här kursen riktar sig till dig som ledare, och ditt team som hanterar kunddialoger. Kursen ger dig och dina medarbetaren verktyg för att förbättra strukturen och öka försäljning- och kundnöjdhet i samtalen. Tillsammans får du som ledare och dina medarbetare en gemensam grund att stå på i ert arbete, och efter kurstillfället kan ni tillsammans fortsätta att utveckla era kundmöten.

Kursinnehåll:

Vi går igenom saker att tänka på i ett kundsamtal, konkreta tips och idéer i de olika delarna av samtalet samt tips på hur man kan komma vidare och bredda samtalet till merförsäljning och råd till kunden. Tillsammans i gruppen tar vi gemensamt fram och arbetar med exempel ur den dagliga verksamheten för att det som avhandlas ska vara baserat på exempel nära specifika verkliga exempel.

Kursmål:

Målet med kursen är att ge kursdeltagaren kunskaper och tips och en ökad medvetenhet kring sin egen och andras kommunikationsstilar och därmed bidra till fördjupade kundrelationer, effektivare möten och bättre affärer.