Att distribuera försäkring
Kursen vänder sig till dig som vil ha en introduktion till de kunskaper som krävs för att distribuera försäkringar enligt Lagen om försäkringsdistribution. Distributören ska utöver kunskaper enligt denna kurs ha kunskap om annan reglering likväl interna regler och enskild produktkunskap tillämplig på distributörens verksamhet för att få distribuera försäkring.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen uppskattas till ca 4,5 timme.

Utbildningen berör bland annat:

• Försäkringsdistributionens ramverk inklusive EU-rätt och internationell lagstiftning, styrande regelverk för försäkringsdistribution, tillstånd och tillsyn, etik och god försäkringsdistributionssed
• Olika typer av försäkringsförmedling, försäkringsdistributörens roll och uppgifter samt produktstyrning
• Korsförsäljning och kopplingsförbehåll, Intressekonflikter och tystnadsplikt
• Krav på kunskap och kompetens, Information och Dokumentation
• Klagomålshantering
• Ersättning och ersättningssystem

Studietid
Ca 4,5 timmar
Tillgänglighet
Kursen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 90 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
2 495 kr exklusive moms.
”Perfekt introduktion till krav enligt Lagen om försäkringsdistribution och Finansinspektionens föreskrifter”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.