Försäkringsavtalsrätt
Utbildning med efterföljande test för dig med grundläggande kunskap och som önskar en fördjupning i försäkringsavtalsrätt.

Innehåll

Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap i försäkringsavtalasrätt (FAL).

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier och uppskattas till ungefär sex och en halv timme.

Utbildningsmaterialet berör:

• Lagstiftning – ansvar och förpliktelser
• Informationskrav och försäkringstid
• Premiebetalning, skadereglering och utbetalning
• Försäkringstagarens förpliktelser
• Förmånstagare, utmätning och pantsättning
• Livförsäkring för företagskunder

Studietid
Ca 6,5 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 90 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
5 995 kr exklusive moms.
” Jättebra för den som behöver en fördjupningskurs i FAL.”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.