Försäkringsdistribution – Roller och ansvar
Utbildning med efterföljande test vilket passar dig som ska medverka i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet där säljprocess, information till kund mm är standardiserat och framtaget av annat försäkringsföretag eller försäkringsförmedlarföretag och personen inte genomför egentlig rådgivning angående försäkring.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier och uppskattas till ungefär 9 timmar.
Faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningsmaterialet är strukturerat utifrån lagen om försäkringsdistribution, juridik och ekonomi och behandlar bland annat:

• Försäkringsdistributörens roll och ansvar
• Syfte och tillämpning av lagen om försäkringsdistribution
• Finansinspektionens roll och tillsyn
• Tillstånd och ansvar
• Ersättningssystem och intressekonflikter
• Krav på kunskap och kompetens, information och dokumentation
• Produkttillsyn- och styrningskrav
• EU-rätt och internationell lagstiftning
• God försäkringsdistributionssed
• Etik och moral
• Allmän avtalsrätt
• Konsumenträtt
• Skadeståndsrätt
• Skatterätt
• Personuppgiftshantering
• Försäkringsrörelselagstiftning och försäkringsavtalsrätt
• Företagsformer, företagsekonomi, privatekonomi

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges kursdeltagaren även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning.

Studietid
Ca 9 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan till och i 180 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
2 395 kr exklusive moms.
”En jättebra utbildning för att säkerställa grundläggande förståelse för ansvaret vi har vid distribution av försäkring i samband med annan försäljning”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.