Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering
2021
InsureEds utbildning för årlig kunskapsuppdatering är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för årligt kunskapstest. 2021 uppskattas utbildningen till att uppgå till strax över 15 studietimmar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är försäkringsdistributör med inriktning mot både Liv- och sakskadeförsäkring.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen tar cirka 15 timmar att gå igenom, faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningen är uppbyggd utifrån InsureSecs delområden Nytillkomna eller uppdaterade kunskapskrav, Utveckling av god Försäkringsdistributionssed och Kunskaper och färdigheter som InsureSec anser särskilt bör betonas.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning.

Nyheter
Årets utbildning har flera nyheter både i verktyg och format som i utbildningsmaterial och övningar.
Studietid
Ca 15 timmar
Studiematerial
Består av: Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar, e-learningmoduler, övningsfrågor, kompletterande texter, summerande kunskapskoll och intyg.

Utbildningens tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig aktuellt kalenderår från och med anmälningsdatum plus två månader, om inget annat avtalats.

Pris

3 495 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller viss rabatt.

För andra överenskommelser vänligen kontakta InsureEd på info@insureed.se

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln