Grundutbildning Livförsäkring
2020
Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla pension och försäkring till privatkunder och företag. Utöver detta hoppas vi utbildningen bidra till att ge dig bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har viss grundläggande kunskap och erfarenhet kanske till och med ett livdiplom och som behöver repetera och fylla på kunskaper som grundar sig på InsureSecs kunskapskrav för 2020.

Utbildningen är branschgemensam och passar dig som vill förbereda dig inför licens eller certifikat med inriktning mot livförsäkring hos InsureSec.

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av filmade föreläsningar, e-lärande, kompendier och övningsfrågor.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår sk. Summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då du genomfört den summerande kunskapskollen.

Utbildningen är uppbyggd utifrån fem delområden. En startsida som ger en introduktion till utbildningen och dess uppbyggnad. Det är även på startsidan den summerande kunskapskollen görs tillgänglig så snart utbildningen är genomförd.

Utbildningens innehåll är i linje med InsureSecs kunskapskrav 2020 för licens och certifikat med inriktning mot livförsäkring och omfattar samtliga av InsureSec ställda kunskapskrav.

Övriga delområden, Distribution, Juridik, Produkt och Ekonomi är uppbyggda av flertalet olika utbildningsmoduler presenterade i en förslagen ordning för genomförande.

Nyheter 2020
För 2020 har majoriteten av utbildningen omarbetats pga. av att kunskapskraven är mer omfattande än 2019.
Studietid
Ca 55 timmar
Kursmaterial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, texter i pdf-format och kunskapsquiz.
Jag uppskattade hur utbildningen var uppbyggd med korta och relevanta e-föreläsningar, kompendium och kunskapsfrågor. Det var en bra struktur på utbildningen och det gick enkelt att följa. Jag kände att jag fick med mig betydelsefull kunskap och det var en bra förberedande utbildning inför kunskapstestet hos InsureSec.

Pauline Lundh, Förmedlare Liv

Viktiga datum

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris

12 500 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vi tar fram en separat offert för specialanpassade lösningar. 

Skräddarsydda föreläsningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
InsureEd utbildar och utvecklar försäkringsbranschen

InsureEd vill säkerställa att vi producerar utbildningar som möter varierande förutsättningar, behov och kunskapskrav och för det behöver vi vara spindeln i nätet.

Läs hela artikeln
InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln