Grundutbildning Sakförsäkring
2020
Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla sakskadeförsäkring till privat- och företagskunder. Utöver detta hoppas vi utbildningen bidrar till att ge dig bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som har grundutbildning och erfarenhet av sakförsäkring och som behöver repetera och fylla på kunskaper. Utbildningen passar även dig som vill förbereda dig inför licens eller certifikat med inriktning mot generell sakskadeförsäkring hos InsureSec.

Utbildningen är branschgemensam och passar dig som vill förbereda dig inför licens eller certifikat med inriktning mot generell sakskadeförsäkring hos InsureSec.

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av filmade föreläsningar, e-lärande, kompendier och övningsfrågor.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår s.k. summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då du genomfört den summerande kunskapskollen.

Utbildningen är uppbyggd utifrån fem delområden. En startsida som ger en introduktion till utbildningen och dess uppbyggnad. Det är även på startsidan den summerande kunskapskollen görs tillgänglig så snart utbildningen är genomförd.

Övriga delområden, Distribution, Juridik, Produkt och Ekonomi är uppbyggda av flertalet olika utbildningsmoduler presenterade i en förslagen ordning för genomförande.

Nyheter 2020
Kunskapskraven och därmed kursen är mer omfattande än 2019.
Studietid
Ca 49 timmar
Kursmaterial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, texter i pdf-format och kunskapsquiz.
Nyheter

Kursen har nu än mer innehåll kring nya reglerna om försäkringsdistribution, bland annat mer om god försäkringsdistributionssed. Även andra områden har utvecklats ytterligare, till exempel försäkringsavtalsrätten, försäkringsrörelsereglerna och konsumenträtten samt att en del nya produkter så som databrottsförsäkring numera ingår.

Viktiga datum

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris

7 500 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening, gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vi tar fram en separat offert för specialanpassade lösningar. 

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
InsureEd utbildar och utvecklar försäkringsbranschen

InsureEd vill säkerställa att vi producerar utbildningar som möter varierande förutsättningar, behov och kunskapskrav och för det behöver vi vara spindeln i nätet.

Läs hela artikeln
InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln