Hållbar utveckling i försäkringsbranschen
Utbildning med efterföljande test för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhet och bidra till en hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Innehåll

Utbildningen ger dig kunskap i hållbarhet och fördjupad insikt i gällande lagar och regler.

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier och uppskattas till ungefär fyra timmar.

Utbildningen omfattar:
• Introduktion till hållbar utveckling
• Hållbarhetsmålen och agenda 2030
• Centrala begrepp och modeller
• Hållbarhet i näringslivet
• En hållbar finans- och försäkringsbransch
• Centrala planer och ramverk inom finans- och försäkringsbranschen med fördjupade kunskaper i disclosure- och taxonomiförordningen.

Studietid
Ca 4 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 90 dagar om inte annat avtalats.
Pris
2 850 kr exklusive moms
”Att bygga grundläggande kunskap i hållbarhet blir avgörande för att förstå lagar och regler men framförallt kundernas behov”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.