IDD 15h – Produkt- och affärsutvecklare 2023
Utbildning och test för dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen och som önskar minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier och uppskattas till 15 timmar.

Faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningen är baserad på branschgemensamma kunskapskrav med inriktning Livförsäkring och omfattar:

• Hållbarhet vid rådgivning och produktstyrning
• God sed, försäkringsdistributionssed och disciplinnämndsbeslut
• Klagomålshantering
• Makroekonomisk analys och påverkan på kundens ekonomi
• Aktier och räntebärande värdepapper
• Kunskapstest

Utbildningen avslutas med ett kunskapstest. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges kursdeltagaren även möjligheten att generera ett diplom om genomförd utbildning om strax över femton timmar.

Studietid
Strax över 15 timmar
Tillgänglighet
Kursen är tillgänglig direkt efter anmälan till och med 28 februari 2024, om inget annat avtalats.
Pris
4 995 kr exklusive moms.
Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.