Investeringsrådgivning Bas
Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som i ditt arbete även ägnar dig åt investeringsrådgivning av aktier, ränteplaceringar och fondandelar. Utbildningen kan även vara ett första steg för dig som vill licensiera/certifiera dig med inriktning Investeringsrådgivning.

Innehåll

Utbildningen är baserad på framtagna kunskapskrav för Investeringsrådgivning och omfattar:

• Investeringsrådgivning
• God sed för rådgivare
• Etiska regler för värdepappersbolag
• Hållbara finansiella instrument
• Insättningsgaranti och investerarskydd
• Investeringsbedrägeri
• Ersättning och ersättningssystem
• Makroekonomi
• Investeringssparkonto
• Placering i Aktier, Fonder och Räntebärande värdepapper.

Utbildningen består av interaktiva e-kurser varvat med övningar. Beräknad studietid är ca 11 timmar.

Studietid
Ca 11 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 365 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
3 995 kr exklusive moms.
Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.