Investeringsrådgivning Bas
Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som i ditt arbete även ägnar dig åt investeringsrådgivning av aktier, ränteplaceringar och fondandelar.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.
Utbildningen uppskattas till strax över 8 timmar.

Utbildningen berör bland annat
• Lag om försäkringsdistribution
• Försäkringsavtalsrätt och försäkringsrörelselagen
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Konsumenträtt
• Mellanmansrätt, fullmakter och uppdragsavtal
• Personuppgiftshantering
• Introduktion till försäkring, definitioner, Premier, Riskbedömning och försäkringsfall
• Socialförsäkringsrätt
• Allmän pension
• Ersättning vid sjukdom
• Förmåner enligt kollektivavtalaf försäkring
• Privatekonomi
• Introduktion till investeringsrådgivning

Studietid
Ca 8 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 365 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
3 349 kr exklusive moms.
Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.