Investeringsrådgivning Brygga
2021
InsureEds utbildning Investeringsrådgivning Brygga är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för grundläggande kunskapstest.

För vem?

Utbildningen passar dig som redan innehar Licens/Certifikat med inriktning mot livförsäkring samt avancerad rådgivning alternativt avlagt test hos SwedSec och löpande uppdaterat dina kunskaper och som nu vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen tar cirka 20 timmar att gå igenom, faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningen är uppbyggd utifrån InsureSecs kunskapskrav och strukturerad utifrån ett antal delområden så som t.ex: Investeringsrådgivarens roll och ansvar, Branschpraxis, Finansmarknaderna, Finansiella instrument och tjänster, Uppförande och investerarskyddregler, juridik och ekonomi.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning.

Nyheter
Årets utbildning har flera nyheter både i verktyg och format som i utbildningsmaterial och övningar.
Studietid
Ca 20 timmar
Studiematerial
Består av: Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar, e-learningmoduler, övningsfrågor, kompletterande texter, summerande kunskapskoll och intyg.

Utbildningens tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig aktuellt kalenderår från och med anmälningsdatum plus två månader, om inget annat avtalats.

Pris

6 660 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening gäller viss rabatt.

För andra överenskommelser vänligen kontakta InsureEd på info@insureed.se

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
InsureEd tar nästa steg mot E-handelsplats

Utbildningsbolaget InsureEd har ingått ett nytt samarbete med Contento Financial Training. Samarbetet är ett första steg mot att skapa en E-handelsplats för aktuell och relevant utbildning för den som vill utvecklas i takt med försäkringsbranschen.

Läs hela artikeln
Glad sommar!

Lärande har den senaste tiden hamnat i centrum för stora förändringar. Du som verkar i försäkringsbranschen har förmånen av att inom ramen för gällande lagar och regler få minst 15 timmar relevant och aktuell fortbildning per år. 15 timmar att investera i dig själv, din verksamhet och din framtid. Passa på att utnyttja den möjligheten redan idag!

Läs hela artikeln