Investeringsrådgivning Kunskapsuppdatering 2022
Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest med inriktning investeringsrådgivning hos InsureSec.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.
Utbildningen är baserad på relevanta kunskapskrav och studietiden uppskattas till ca 11 timmar.

Utbildningen 2022 berör bland annat
• Etik & Moral
• Fonder
• EU-förordning 2019/2088 (”Disclosureförordningen”)
• EU-förordning 2020/852 (”Taxonomiförordningen”)
• Makroekonomisk analys
• Utveckling av god sed för rådgivare
• Mutor och bestickning
• Strukturerade produkter
• Investeringssparkonto (ISK)
• Ersättning och ersättningssystem
• Investeringsbedrägeri
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Studietid
Ca 11 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan till och med 28 februari 2023, om inget annat avtalats.
Pris
2 895 kr exklusive moms.
”Det är lätt att genomföra utbildningen tack vare varierat format, en tydlig process och intressant och omfattande innehåll ”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.