Investeringsrådgivning Påbyggnad
Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution, som tidigare genomfört Investeringsrådgivning BAS och som önskar fördjupa dina kunskaper kring investeringsrådgivning.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning och studietiden uppskattas till ca 7 timmar.

Utbildningen berör bland annat
• Etik & Moral
• Fonder
• Makroekonomisk analys
• Utveckling av god sed för rådgivare
• Mutor och bestickning
• Investeringssparkonto (ISK)
• Ersättning och ersättningssystem
• Investeringsbedrägeri
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism

Studietid
Ca 7 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 365 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
2 199 kr exklusive moms.
”Stort tack och stort kundvärde – uppskattar mycket att ni månar om vår tid och paketerar det som är relevant utifrån både den rådgivning vi ger men även övriga utbildningar vi tagit del av”.

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.