Kunskaps­uppdatering Livförsäkring
2020
Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta. Utöver detta hoppas vi utbildningen bidra till att ge dig bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en utbildning för att uppfylla det årliga kravet på minst 15 timmars kunskapsuppdatering som finns i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Utbildningen är branschgemensam och passar dig som arbetar med försäkringsdistribution inom livområdet och som vill genomföra en utbildning för att uppfylla det årliga kravet på minst 15 timmars kunskapsuppdatering som finns i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Utbildningen passar även dig som har licens eller certificat hos InsureSec för livförsäkring (även kallad grundlicens) sedan tidigare, och som ska skriva kunskapsuppdateringstest Livförsäkring 2020 hos InsureSec. 

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av filmade föreläsningar, e-lärande, kompendier och övningsfrågor.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår sk. Summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då du genomfört den summerande kunskapskollen.

Utbildningen är uppbyggd utifrån fyra delområden. En startsida som ger en introduktion till utbildningen och dess uppbyggnad. Det är även på startsidan den summerande kunskapskollen görs tillgänglig så snart utbildningen är genomförd.

Övriga delområden, Försäkringsdistribution, Juridik och Penningtvätt är uppbyggda av flertalet olika utbildningsmoduler presenterade i en förslagen ordning för genomförande.

Utbildningens innehåll är i linje med InsureSecs kunskapskrav 2020 för licens och certifikat med inriktning mot livförsäkring och omfattar samtliga av InsureSec ställda kunskapskrav.

Nyheter 2020
I år berör kunskapskraven i första hand försäkringsdistributionsreglerna såsom informationskrav, krav på dokumentation, ersättningsregler, produkttillsyn och vad som är god sed. Inom juridik behandlas främst försäkringsavtalsrätt, regler om penningtvätt och viss skatterätt.
Studietid
Ca 20 timmar
Kursmaterial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, texter i pdf-format och kunskapsquiz.
Utbildningskatalogen har en bra struktur och utbildningarnas innehåll är tydligt och snyggt presenterade.

Carina Grundberg, Senior Financial Advisor

Viktiga datum

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris

2 195 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vi tar fram en separat offert för specialanpassade lösningar. 

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
InsureEd utbildar och utvecklar försäkringsbranschen

InsureEd vill säkerställa att vi producerar utbildningar som möter varierande förutsättningar, behov och kunskapskrav och för det behöver vi vara spindeln i nätet.

Läs hela artikeln
InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln