Kunskaps­­uppdatering Sakförsäkring
2020
Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta. Utöver detta hoppas vi utbildningen bidra till att ge dig bättre resultat och högre kvalitet i ditt arbete med kunder. 
2020

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill genomföra en utbildning för att uppfylla det årliga kravet på minst 15 timmars kunskapsuppdatering som finns i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Utbildningen är branschgemensam och passar dig som arbetar med försäkringsdistribution inom sakområdet och som vill genomföra en utbildning för att uppfylla det årliga kravet på minst 15 timmars kunskapsuppdatering som finns i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Utbildningen passar även dig som har licens eller certificat hos InsureSec för sakskadeförsäkring (även kallad grundlicens) sedan tidigare, och som ska skriva kunskapsuppdateringstest Sakskadeförsäkring 2020 hos InsureSec. 

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Du arbetar med ett digitalt utbildningsmaterial i form av filmade föreläsningar, e-lärande, kompendier och övningsfrågor.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår sk. Summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då du genomfört den summerande kunskapskollen.

Utbildningen är uppbyggd utifrån fyra delområden. En startsida som ger en introduktion till utbildningen och dess uppbyggnad. Det är även på startsidan den summerande kunskapskollen görs tillgänglig så snart utbildningen är genomförd.

Övriga delområden, Försäkringsdistribution, Juridik och Produkt är uppbyggda av flertalet olika utbildningsmoduler presenterade i en förslagen ordning för genomförande.

Utbildningens innehåll är i linje med InsureSecs kunskapskrav KU Sakskadeförsäkring och omfattar årets aktuella områden.

Kursens upplägg
Utbildningens innehåll är i linje med InsureSecs kunskapskrav KU Sakskadeförsäkring och omfattar årets aktuella områden.
Studietid
Ca 16 timmar
Kursmaterial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, texter i pdf-format och kunskapsquiz.
Nyheter

Inom juridik berör utbildningen främst regler om försäkringsavtalsrätt, konsumenträtt och arbetsrätt. I år behandlas även nya produkter såsom databrottsförsäkring.

Viktiga datum

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris 

1995 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vi tar fram en separat offert för specialanpassade lösningar. 

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
InsureEd utbildar och utvecklar försäkringsbranschen

InsureEd vill säkerställa att vi producerar utbildningar som möter varierande förutsättningar, behov och kunskapskrav och för det behöver vi vara spindeln i nätet.

Läs hela artikeln
InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln