Ledningsperson Grund 2022
Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och som vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest. Har du tidigare skrivit kunskapstest med inriktning mot liv- eller sakskadeförsäkring med godkänt resultat finns Ledningsperson Påbyggnad 2022. Vill du skriva uppföljande kunskapstest finns Ledningsperson Kunskapsuppdatering 2022.

Innehåll

Innehåll
Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.
Utbildningen är baserad på relevanta kunskapskrav och studietiden uppskattas till ca 38 timmar.

Utbildningen 2022 berör bland annat
• Lag om försäkringsdistribution
• Försäkringsmarknaden
• Finansinspektionens roll och tillsyn
• God försäkringsdistributionssed
• Produkttillsyns- och styrningskrav
• Försäkringsrörelselagstiftning
• Försäkringsavtalsrätt
• Allmän avtalsrätt
• Konsumenträtt
• Skadeståndsrätt
• Bolagsrätt
• Mellanmansrätt
• Tystnadsplikt
• Personuppgiftshantering
• Disclosure- och Taxonomiförordningen
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Ledningsfunktionens ansvar
• Internationell försäkringsmarknad
• Risk Management
• Återförsäkring
• Företagsekonomi

Studietid
Ca 38 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan till och med 28 februari 2023, om inget annat avtalats.
Pris
5 495 kr exklusive moms.
” Jättebra med båda text och figurer + att filmerna är relativt korta”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Nu blir InsureEd än fler

Det är oerhört glädjande att Veronica Söderström med stor erfarenhet från att leda och producera E-utbildningar valt att ansluta sig till InsureEd.

Läs hela artikeln
Stefan Cederbrand ansluter till InsureEd

Vi är otroligt smickrande att Stefan med sin starka anknytning till branschen, brinnande intresse och energi och starka vilja att skapa utbildningsmöjligheter vill fortsätta denna resa med oss!

Läs hela artikeln