Ledningsperson Grund 2023
Kursen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och ska förbereda dig för grundläggande kunskapstest Ledningsfunktion hos InsureSec.

Innehåll

Kursen är baserad på av InsureSec framtagna kunskapskrav för 2023, och genomförs på distans genom självstudier och består av flera interaktiva e-kurser varvat med övningar.

Kursen omfattar:

• Lag om försäkringsdistribution
• Försäkringsmarknaden
• Finansinspektionens roll och tillsyn
• God försäkringsdistributionssed
• Produkttillsyns- och styrningskrav
• Försäkringsrörelselagstiftning
• Försäkringsavtalsrätt
• Allmän avtalsrätt
• Konsumenträtt
• Skadeståndsrätt
• Bolagsrätt
• Mellanmansrätt
• Tystnadsplikt
• Personuppgiftshantering
• Disclosure- och Taxonomiförordningen
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Ledningsfunktionens ansvar
• Internationell försäkringsmarknad
• Risk Management
• Återförsäkring
• Företagsekonomi

Studietid
Ca 38 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan till och med 28 februari 2024, om inget annat avtalats.
Pris
6 149 kr exklusive moms.
” Jättebra med båda text och figurer + att filmerna är relativt korta”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.
Stefan Cederbrand
Utveckla din säljgrupp tillsammans med Stefan

Nu fyller vi på vårt fortbildningsutbud med två fysiska kurser. 

Läs hela artikeln
Nu blir InsureEd än fler

Det är oerhört glädjande att Veronica Söderström med stor erfarenhet från att leda och producera E-utbildningar valt att ansluta sig till InsureEd.

Läs hela artikeln