Lednings­personer Liv
2021
InsureEds utbildning för ledningspersoner är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar. De grundläggande kraven omfattar insikt och erfarenhet avseende såväl själva distributionsverksamheten samt däri ingående försäkringsprodukter likväl gällande reglering och ledningens ansvar.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsverksamhet med inriktning livförsäkring.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen tar ca 35 timmar att gå igenom, faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningen är uppbyggd utifrån flertalet delområden strukturerade utifrån bland annat InsureSecs kunskapskrav. Baserat på relevanta kunskapskrav är utbildningsmaterialet strukturerat i fyra huvudblock: Försäkringsdistribution, Juridik, Ledningspersoners ansvar och Ekonomi.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår sk. summerande kunskapskoll.

Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning.

Nyheter
Årets utbildning har flera nyheter både i verktyg och format som i utbildningsmaterial och övningar.
Studietid
Ca 35 timmar
Studiematerial
Består av: Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar, E-learningmoduler, Övningsfrågor, Kompletterande texter, Summerande kunskapskoll och Intyg.

Utbildningens tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig aktuellt kalenderår från och med anmälningsdatum plus två månader, om inget annat avtalats.

Pris

5 495 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller viss rabatt.

För andra överenskommelser vänligen kontakta InsureEd på info@insureed.se

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln