Livförsäkringsdistributör KU med personskadeförsäkring 2022
Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning livförsäkring. Utbildningen omfattar även kunskapskrav med inriktning mot personskadeförsäkring. Har du sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat finns istället utbildningen Livförsäkringsdistributör – Kunskapsuppdatering 2022.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.
Utbildningen är baserad på relevanta kunskapskrav och studietiden uppskattas till strax över 15 timmar.

Utbildningen 2022 berör bland annat
• Lag om försäkringsdistribution
• God försäkringsdistributionssed
• Försäkringsavtalsrätt
• Skadeståndsrätt
• Disclosure- och Taxonomiförordningen
• Produkttillsyns- och styrningskrav
• Lag om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism
• Utbetalning från försäkringsavtal
• Återköp och flytt
• Risker förknippade med aktier
• Ersättning vid sjukdom
• Olycksfallsförsäkring, sjukvårdsförsäkring och Inkomst- och betalskyddsförsäkring

Studietid
Ca 15 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan till och med 28 februari 2023, om inget annat avtalats.
Pris
2 895 kr exklusive moms.
” Generellt en välgjord och pedagogisk utbildning”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.