Produkt-& Affärsutvecklare – Årlig fortbildning
2020
Målet med utbildningen är att ge dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar. Detta dels utifrån kunskapskrav för att uppfylla teori och regelverkskrav men också varvat med praktik i form av metod, praktisk tillämpning och stöd för användning och exekvering.

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som är verksam i försäkringsbranschen och då kanske så som produktägare, produkt- eller affärsutvecklare alternativt konsult.

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen varvar teori med praktik, föreläsningar, illustrativa case och e-utbildningar med hög grad av interaktivitet, reflektion och övning. Fokus ligger på att öka kunskap och förmåga till att realisera ett försäkringsföretags strategier likväl en säkerställd uppfyllnad av externa krav. Denna del är relevant generellt men också specifikt tillsammans med t.ex. kunskaper kring produkttillsyn, målmarknad, god information och dokumentation som hjälpmedel allt med kunden i centrum.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår sk. summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning. Ditt resultat registreras med datum då du genomfört den summerande kunskapskollen.

Nyheter 2020
Produkt- & Affärsutvecklare – Årlig fortbildning är en helt ny utbildning 2020.
Studietid
Ca 15 timmar
Kursmaterial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, fabricerat case, texter i pdf-format, övningar, frågor och test/kunskapskoll.

Viktiga datum

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris

4 795 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Sveriges försäkringsförmedlares förening gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vid fler deltagare eller önskemål om framtagning av en företagsanpassad utbildning vänligen kontakta oss för separat offert. 

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Interaktionsarbetet fortsätter!

Stekheta e-kursprogrammet Investeringsrådgivning – Brygga har fått ett rejält facelift!

Läs hela artikeln
Introduktion till försäkring lanserad!

Ta första steget till att få bättre koll på försäkringars inverkan på privat-, företags- och samhällsekonomin. Med vår utbildning ”introduktion till försäkring” ökar du din förståelse för försäkringsmarknaden!

Läs hela artikeln