Sakskadeförsäkrings-distributör Grund
2021
InsureEds utbildning för grundläggande kunskapstest är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för licensiering eller certifiering i det fall det är aktuellt.

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som är eller vill bli försäkringsdistributör med inriktning mot Sakskadeförsäkring.

Om utbildningen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.

Utbildningen tar cirka 35 timmar att gå igenom, faktisk studietid är ytterst individuell och beror på olika personliga förutsättningar.

Utbildningen är uppbyggd utifrån fyra delområden: Försäkringsdistribution, Juridik, Produkt och Risk Management samt Ekonomi.

Du avslutar utbildningen genom att svara på ett antal sammanfattande frågor i vår summerande kunskapskoll. Med ett godkänt resultat och en komplett genomförd utbildning ges du även möjligheten att generera ett intyg om genomförd utbildning.

Nyheter
Årets utbildning har flera nyheter både i verktyg och format som i utbildningsmaterial och övningar.
Studietid
Ca 35 timmar
Studiematerial
Består av: Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar, e-learningmoduler, övningsfrågor, kompletterande texter, summerande kunskapskoll och intyg.

Utbildningens tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig aktuellt kalenderår från och med anmälningsdatum plus två månader, om inget annat avtalats.

Pris

8 625 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening gäller viss rabatt.

För andra överenskommelser vänligen kontakta InsureEd på info@insureed.se

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.

Du kanske också är intresserad av

Hedda Hök
Annons i DI den 6 februari

Vi går i bräschen för att fortbilda försäkringsbranschen.

Läs hela artikeln
Distributionsstöd 2021 lanserad!

Utbildningen vänder sig till dig som har en viktig stödjande försäkringsdistributionsroll så som t.ex. administratör, kundtjänstmedarbetare och/eller försäkringsinformatörer.

Läs hela artikeln