Våra utbildningar
Våra utbildningar utformas utifrån en noggrann analys av dels de krav som lagstiftning ställer, InsureSecs kunskapskrav men framförallt utifrån kundernas behov och önskan om fortbildning.
Visa utbildningar inom:

Cyberrisker och dess försäkringsbehov

Utbildning med efterföljande test för dig som vill förstå mer om cyberrisker, hur du kan arbeta riskförebyggande, hantera en incident men också försäkra en verksamhet.

Läs mer och anmäl

Digitalisering – det digitala kundmötet

Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå mer om hur digitalisering påverkar oss i vårt möte med andra människor.

Läs mer och anmäl

Distributionsstöd 2022

Utbildningen vänder sig till dig som har en affärs- och kundstödjande snarare än en rådgivande roll så som till exempel administratör, assistent, informatör, förmedlarkontakt eller liknande.

Läs mer och anmäl

Försäkringsavtalsrätt

Utbildning med efterföljande test för dig med grundläggande kunskap och som önskar en fördjupning i försäkringsavtalsrätt.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution – Roller och ansvar

Utbildning med efterföljande test vilket passar dig som ska medverka i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Bas

Utbildningen vänder sig till dig som vill lägga upp dina teoretiska studier parallellt med att du får erfarenhet genom att arbeta hos en försäkringsdistributör och är första delen av tre.

Läs mer och anmäl

Hållbar utveckling i försäkringsbranschen

Utbildning med efterföljande test för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhet och bidra till en hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

Utbildning med efterföljande test för dig som arbetar till exempel inom ekonomi, HR, IT eller kommunikation i försäkringsbranschen och vill öka din grundläggande förståelse för liv och pensionsmarknaden i Sverige.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Bas

Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som i ditt arbete även ägnar dig åt investeringsrådgivning av aktier, ränteplaceringar och fondandelar.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest med inriktning investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Påbyggnad

Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som tidigare även genomfört Investeringsrådgivning BAS.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Grund 2022

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och som vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Påbyggnad 2022

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och som bygga vidare på din grundkompetens med inriktning liv och/eller skadeförsäkring.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Grund 2022

Utbildningen passar dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring och som vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör KU med personskadeförsäkring 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning livförsäkring. Utbildningen omfattar även kunskapskrav med inriktning mot personskadeförsäkring. Har du sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat finns istället utbildningen Livförsäkringsdistributör – Kunskapsuppdatering 2022.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning livförsäkring. Behöver du skriva kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring finns istället utbildningen Livförsäkringsdistributör – KU med personskadeförsäkring 2022.

Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Läs mer och anmäl

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i försäkringsbranschen och som vill förstå hur försäkring kan användas i kriminella syften.

Läs mer och anmäl

Produkt & Affärsutvecklare – Fortbildning 2022

Utbildning och test för dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen och som önskar minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör Grund 2022

Utbildningen passar dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning skadeförsäkring och som vill genomföra en utbildning som förbereder dig för grundläggande kunskapstest.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör KU med personskadeförsäkring 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning skadeförsäkring. Utbildningen omfattar även kunskapskrav med inriktning mot personskadeförsäkring. Har du sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat finns istället utbildningen Skadeförsäkringsdistributör – Kunskapsuppdatering 2022.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning skadeförsäkring. Behöver du skriva kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring finns istället utbildningen Skadeförsäkringsdistributör – KU med personskadeförsäkring 2022.

Läs mer och anmäl

SwedSec

InsureEd erbjuder Contento Financial Trainings utbildningspaket som förberedande inför SwedSecs licensieringstest alternativt om du redan har licens och vill genomföra årlig kunskapsuppdatering ÅKU. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Läs mer och anmäl