Våra utbildningar
Våra utbildningar utformas utifrån en noggrann analys av dels de krav som lagstiftning ställer, InsureSecs kunskapskrav men framförallt utifrån kundernas behov och önskan om fortbildning.
Visa utbildningar inom:

Försäkrings­distributörens roll och ansvar

2020

Kursen är avsedd för personer som ska medverka i distribution av enstaka standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet där säljprocess, information till kund mm är standardiserat och framtaget av annat försäkringsföretag eller försäkringsförmedlarföretag och personen gör ingen egentlig rådgivning angående försäkring.

Utbildningens innehåll:

 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Checklistor
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grund­utbildning Distributörsstöd

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de grundläggande kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att stödja företagets distributörsstödsverksamhet.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grund­utbildning Lednings­person Liv

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att leda livförmedlinsverksamhet.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grund­utbildning Lednings­person Sak

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att leda sakförmedlingsverksamhet.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grundutbildning Livförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla pension och försäkring till privatkunder och företag.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grundutbildning Sakförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla sakskadeförsäkring till privat- och företagskunder.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Sammanfattande frågor på dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

2020

Målet med utbildningen är att ge dig den grundläggande förståelsen och den trygghet du önskar och behöver för att på ditt sätt bistå i försäkringsbranschen.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Investerings­rådgivning (Brygga)

2020

Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför InsureSecs bryggtest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Livförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Livförsäkring

2019

Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta.

Utbildningens innehåll:

 •  Filmade föreläsningar
 •  E-lärandemoduler
 •  Olika typer av övningsfrågor
 •  Föreläsningsslides att skriva ut
 •  Kompendier och texter
 •  Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Sakförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler ,
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg

 

Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Sakförsäkring

2019

Utbildningen är branschgemensam och passar dig som arbetar med försäkringsdistribution inom sakområdet och som vill genomföra en utbildning för att uppfylla det årliga kravet på minst 15 timmars kunskapsuppdatering som finns i Finansinspektionens föreskrifter om försäkringsdistribution (FFFS 2018:10).

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Utbildningens innehåll:

 • Utbildningsvideos
 • Fördjupningsmaterial och checklistor i pdf-format
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Tillägg Personskadeförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kompletterande kunskaper du behöver för att baserat på din existerande licens alternativt ditt certifikat även kunna förmedla personskadeförsäkring.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl