Våra utbildningar
Våra utbildningar utformas utifrån en noggrann analys av dels de krav som lagstiftning ställer, InsureSecs kunskapskrav men framförallt utifrån kundernas behov och önskan om fortbildning.
Visa utbildningar inom:

Distributionsstöd

2021

InsureEds utbildning för Distributionsstöd är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Försäkringsdistributör Liv och Sak – Kunskapsuppdatering

2021

InsureEds utbildning för årlig kunskapsuppdatering är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för årligt kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Försäkringsdistributör Personskadetillägg

2021

InsureEds utbildning för grundläggande kunskapstest är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för licensiering eller certifiering i det fall det är aktuellt.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Försäkringsdistributör Roller och ansvar

2021

InsureEds utbildning med efterföljande test passar dig som ska göra utbildning och ett test för att kunna medverka i försäkringsdistribution.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Hållbar utveckling i försäkringsbranschen

2021

Utbildning med efterföljande test för dig som vill introducera dig till hållbarhet och en hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

2021

Utbildning med efterföljande test för dig som vill ha en grundläggande förståelse för försäkring i Sverige med inriktning mot Liv & Pension.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Brygga

2021

InsureEds utbildning Investeringsrådgivning Brygga är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för grundläggande kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Ledningspersoner Liv

2021

InsureEd´s utbildning för ledningspersoner är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Ledningspersoner Sak

2021

InsureEds utbildning för ledningspersoner är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Fortbildning

2021

InsureEds utbildning för dig som vill uppfylla kravet om minst 15h fortbildning och samtidigt förbereda dig för uppföljande kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Grund

2021

InsureEds utbildning för grundläggande kunskapstest är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för licensiering eller certifiering i det fall det är aktuellt.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering

2021

InsureEds utbildning för årlig kunskapsuppdatering är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för årligt kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Utbildningens innehåll:

 • Utbildningsvideos
 • Fördjupningsmaterial och checklistor i pdf-format
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Produkt- & Affärsutvecklare – Årlig fortbildning 2021

2021

Målet med utbildningen är att ge dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar. Detta dels utifrån kunskapskrav för att uppfylla teori och regelverkskrav men också varvat med praktik i form av metod, praktisk tillämpning och stöd för användning och exekvering.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Reflektionsövningar
 • Kompletterande texter
 • Digital workshop med ämnesexperter
 • Test
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Sakskadeförsäkringsdistributör Fortbildning

2021

InsureEds utbildning för dig som vill uppfylla kravet om minst 15h fortbildning och samtidigt förbereda dig för uppföljande kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Sakskadeförsäkringsdistributör Grund

2021

InsureEds utbildning för grundläggande kunskapstest är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för licensiering eller certifiering i det fall det är aktuellt.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Sakskadeförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering

2021

InsureEds utbildning för årlig kunskapsuppdatering är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för årligt kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Sakskadeförsäkringsdistributör specialist Grund

2021

InsureEds utbildning för grundläggande kunskapstest specialist är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för licensiering eller certifiering i det fall det är aktuellt.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Sakskadeförsäkringsdistributör specialist Kunskapsuppdatering

2021

InsureEds utbildning för årlig kunskapsuppdatering är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar och på så sätt förbereda sig för årligt kunskapstest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

SwedSec

2021

InsureEd erbjuder Contento Financial Trainings utbildningspaket som förberedande inför SwedSecs licensieringstest alternativt om du redan har licens och vill genomföra årlig kunskapsuppdatering ÅKU. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • Animerade faktasekvenser
 • Övningsfrågor
 • Diagnostest
 • Avslutande kunskapstest
Läs mer och anmäl