Kurser och utbildningar
Våra utbildningar är framtagna och årligen uppdaterade för att möta gällande regelverk och kunskapskrav inom försäkrings- och finansbranschen.
Visa utbildningar inom:

Att distribuera försäkring

Kursen vänder sig till dig som vil ha en introduktion till de kunskaper som krävs för att distribuera försäkringar enligt Lagen om försäkringsdistribution.

Läs mer och anmäl

Cyberrisker och dess försäkringsbehov

Utbildning med efterföljande test för dig som vill förstå mer om cyberrisker, hur du kan arbeta riskförebyggande, hantera en incident men också försäkra en verksamhet.

Läs mer och anmäl

Digitalisering – det digitala kundmötet

Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå mer om hur digitalisering påverkar oss i vårt möte med andra människor.

Läs mer och anmäl

Försäkringsavtalsrätt

Utbildning med efterföljande test för dig med grundläggande kunskap och som önskar en fördjupning i försäkringsavtalsrätt.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution – i samband med fordonsförsäljning 

Kursen vänder sig till dig som medverkar i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom fordonsområdet.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Bas

Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga grundförståelse för att få distribuera försäkring inriktning Liv.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Påbyggnad

Kursen vänder sig till dig som tidigare genomfört Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Bas och vill fortsätta att bygga på dina kunskaper, och din grundförståelse för att i en framtid få distribuera försäkring inriktning Liv.

Läs mer och anmäl

Hållbar utveckling i försäkringsbranschen

Utbildning med efterföljande test för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhet och bidra till en hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

Utbildning med efterföljande test för dig som arbetar till exempel inom ekonomi, HR, IT eller kommunikation i försäkringsbranschen och vill öka din grundläggande förståelse för liv och pensionsmarknaden i Sverige.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivare Grund 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med investeringsrådgivning och som ska förbereda för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivare kunskapsuppdatering 2024

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med godkänt resultat och som vill förbereda för uppföljande kunskapstest med inriktning investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Bas

Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som i ditt arbete även ägnar dig åt investeringsrådgivning av aktier, ränteplaceringar och fondandelar. Utbildningen kan även vara ett första steg för dig som vill licensiera/certifiera dig med inriktning Investeringsrådgivning.

Läs mer och anmäl

Kundsamtal kring försäkring

Utbildningen vänder sig till dig som har en affärs- och kundstödjande snarare än en rådgivande roll så som t.ex. informatör, kundtjänstmedarbetare, administratör, assistent, förmedlarkontakt eller liknande.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Grund 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och som ska förbereda för grundläggande kunskapstest ”Ledningsfunktion” hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson kunskapsuppdatering 2024

2024 tillhandhåller InsureSecs inget uppföljande kunskapstest, inriktning Ledningsfunktion. Därav finns inte heller någon utbildning. Om du skulle vara intresserad av att uppdatera dina kunskaper ber vi dig kontakta oss via info@insureed.se så ser vi fram emot att hjälpa dig utifrån just dina behov.

Läs mer och anmäl

Liv- och Skadeförsäkringsdistributör kunskapsuppdatering 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution, inriktning livförsäkring och skadeförsäkring och som vill förbereda för uppföljande kunskapstest med inriktning Livförsäkring och skadeförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Grund 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring och som ska förbereda för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör kunskapsuppdatering 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring och som vill förbereda för uppföljande kunskapstest med inriktning Livförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör och Investeringsrådgivare kunskapsuppdatering 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution, inriktning livförsäkring och Investeringsrådgivning och som vill förbereda för uppföljande kunskapstest med inriktning Livförsäkring och investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Läs mer och anmäl

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i försäkringsbranschen och som vill förstå hur försäkring kan användas i kriminella syften.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör Grund 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning skadeförsäkring och ska förbereda dig för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör kunskapsuppdatering 2024

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning skadeförsäkring och som vill förbereda för uppföljande kunskapstest med inriktning Skadeförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

SwedSec

InsureEd erbjuder Contento Financial Trainings utbildningspaket som förberedande inför SwedSecs licensieringstest alternativt om du redan har licens och vill genomföra årlig kunskapsuppdatering ÅKU. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Läs mer och anmäl

Tidigare års InsureSec utbildningar

Söker du utbildning för uppföljande kunskapstest för tidigare år så kontakta oss så hjälper vi till!

Läs mer och anmäl