Kurser och utbildningar
Våra utbildningar är framtagna och årligen uppdaterade för att möta gällande regelverk och kunskapskrav inom försäkrings- och finansbranschen.
Visa utbildningar inom:

Cyberrisker och dess försäkringsbehov

Utbildning med efterföljande test för dig som vill förstå mer om cyberrisker, hur du kan arbeta riskförebyggande, hantera en incident men också försäkra en verksamhet.

Läs mer och anmäl

Digitalisering – det digitala kundmötet

Utbildningen vänder sig till dig som vill förstå mer om hur digitalisering påverkar oss i vårt möte med andra människor.

Läs mer och anmäl

Försäkringsavtalsrätt

Utbildning med efterföljande test för dig med grundläggande kunskap och som önskar en fördjupning i försäkringsavtalsrätt.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution – i samband med fordonsförsäljning 

Kursen vänder sig till dig som medverkar i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom fordonsområdet.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution – Roller och ansvar

Utbildning med efterföljande test vilket passar dig som ska medverka i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Bas

Utbildningen vänder sig till dig som vill bygga grundförståelse för att få distribuera försäkring inriktning Liv.

Läs mer och anmäl

Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Påbyggnad

Kursen vänder sig till dig som tidigare genomfört Försäkringsdistribution & Investeringsrådgivning Bas och vill fortsätta att bygga på dina kunskaper, och din grundförståelse för att i en framtid få distribuera försäkring inriktning Liv.

Läs mer och anmäl

Hållbar utveckling i försäkringsbranschen

Utbildning med efterföljande test för dig som vill fördjupa dina kunskaper i hållbarhet och bidra till en hållbar utveckling i försäkringsbranschen.

Läs mer och anmäl

IDD 15h – Livförsäkringsdistributör 2023

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning Livförsäkring och ska säkerställa minst 15 timmar aktuell och relevant fortbildning samt förbereda dig för Uppföljande kunskapstest Livförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

IDD 15h – Produkt- och affärsutvecklare 2023

Utbildning och test för dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen och som önskar minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar.

Läs mer och anmäl

IDD 15h – Skadeförsäkring  2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning Skadeförsäkring och ska säkerställa minst 15 timmar aktuell och relevant fortbildning samt förbereda dig för Uppföljande kunskapstest Skadeförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

Utbildning med efterföljande test för dig som arbetar till exempel inom ekonomi, HR, IT eller kommunikation i försäkringsbranschen och vill öka din grundläggande förståelse för liv och pensionsmarknaden i Sverige.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivare kunskapsuppdatering 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar som investeringsrådgivare och ska förbereda dig för Uppföljande kunskapstest Investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Bas

Utbildning med efterföljande test för dig som har en grundläggande utbildning med inriktning mot livförsäkringsdistribution och som i ditt arbete även ägnar dig åt investeringsrådgivning av aktier, ränteplaceringar och fondandelar. Utbildningen kan även vara ett första steg för dig som vill licensiera/certifiera dig med inriktning Investeringsrådgivning.

Läs mer och anmäl

Investeringsrådgivning Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest med inriktning investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Kundsamtal kring försäkring

Kursen vänder sig till dig som har en affärs- och kundstödjande snarare än en rådgivande roll så som t.ex. informatör, kundtjänstmedarbetare, administratör, assistent, förmedlarkontakt eller liknande.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Grund 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare och/eller styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och ska förbereda dig för grundläggande kunskapstest Ledningsfunktion hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Ledningsperson kunskapsuppdatering 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar som ledande befattningshavare/styrelsemedlem för försäkringsdistributionsverksamhet och ska förbereda dig för Uppföljande kunskapstest Ledningsfunktion hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör Grund 2023

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring och ska förbereda dig för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör KU med personskadeförsäkring 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning livförsäkring. Utbildningen omfattar även kunskapskrav med inriktning mot personskadeförsäkring. Har du sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat finns istället utbildningen Livförsäkringsdistributör – Kunskapsuppdatering 2022.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör kunskapsuppdatering 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning livförsäkring och ska förbereda dig för Uppföljande kunskapstest Livförsäkring hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Livförsäkringsdistributör och Investeringsrådgivare kunskapsuppdatering 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution inriktning Livförsäkring och Investeringsrådgivning och ska förbereda dig för både ”Uppföljande kunskapstest Livförsäkring samt Uppföljande kunskapstest Investeringsrådgivning hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Läs mer och anmäl

Motverka penningtvätt och finansiering av terrorism

Utbildningen vänder sig till dig som är verksam i försäkringsbranschen och som vill förstå hur försäkring kan användas i kriminella syften.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör Grund 2023

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning skadeförsäkring och ska förbereda dig för grundläggande kunskapstest hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör KU med personskadeförsäkring 2022

Utbildningen vänder sig till dig som vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning skadeförsäkring. Utbildningen omfattar även kunskapskrav med inriktning mot personskadeförsäkring. Har du sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat finns istället utbildningen Skadeförsäkringsdistributör – Kunskapsuppdatering 2022.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör Kunskapsuppdatering 2022

Utbildningen vänder sig till dig som sedan tidigare skrivit kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring med godkänt resultat och vill förbereda dig för årligt kunskapstest om försäkringsdistribution hos InsureSec med inriktning skadeförsäkring. Behöver du skriva kunskapstest med inriktning personskadeförsäkring finns istället utbildningen Skadeförsäkringsdistributör – KU med personskadeförsäkring 2022.

Läs mer och anmäl

Skadeförsäkringsdistributör kunskapsuppdatering 2023

Kursen vänder sig till dig som arbetar med försäkringsdistribution med inriktning skadeförsäkring och ska förbereda dig för ”Uppföljande kunskapstest Skadeförsäkring” hos InsureSec.

Läs mer och anmäl

SwedSec

InsureEd erbjuder Contento Financial Trainings utbildningspaket som förberedande inför SwedSecs licensieringstest alternativt om du redan har licens och vill genomföra årlig kunskapsuppdatering ÅKU. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Läs mer och anmäl