Våra utbildningar
Våra utbildningar utformas utifrån en noggrann analys av dels de krav som lagstiftning ställer, InsureSecs kunskapskrav men framförallt utifrån kundernas behov och önskan om fortbildning.
Visa utbildningar inom:

Distributionsstöd

2021

InsureEds utbildning för Distributionsstöd är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Försäkrings­distributörens roll och ansvar

2020

Kursen är avsedd för personer som ska medverka i distribution av enstaka standardiserad konsumentförsäkring inom sakförsäkringsområdet där säljprocess, information till kund mm är standardiserat och framtaget av annat försäkringsföretag eller försäkringsförmedlarföretag och personen gör ingen egentlig rådgivning angående försäkring.

Utbildningens innehåll:

 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Checklistor
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grundutbildning Livförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla pension och försäkring till privatkunder och företag.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Grundutbildning Sakförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kunskaper och den trygghet du önskar och behöver för att förmedla sakskadeförsäkring till privat- och företagskunder.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Sammanfattande frågor på dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Introduktion till försäkring Liv

2020

Målet med utbildningen är att ge dig den grundläggande förståelsen och den trygghet du önskar och behöver för att på ditt sätt bistå i försäkringsbranschen.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Investerings­rådgivning (Brygga)

2020

Målet med den här utbildningen är att du ska bli väl förberedd inför InsureSecs bryggtest.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Livförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Kunskaps­uppdatering Sakförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig en årlig fortbildning av de kunskaper och branschinsikter som är relevanta.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler ,
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg

 

Läs mer och anmäl

Ledningspersoner Liv

2021

InsureEd´s utbildning för ledningspersoner är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Ledningspersoner Sak

2021

InsureEds utbildning för ledningspersoner är anpassad så att de som genomför utbildningen kan tillgodogöra sig relevant kunskap inom de områden som InsureSecs fastställda kunskapskrav utformar.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar med tillhörande anteckningar
 • E-Learningmoduler
 • Övningsfrågor
 • Kompletterande texter
 • Summmerande kunskapskoll
 • Intyg
Läs mer och anmäl

Medveten kommunikation

Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt.

Utbildningens innehåll:

 • Utbildningsvideos
 • Fördjupningsmaterial och checklistor i pdf-format
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Produkt- & Affärsutvecklare – Årlig fortbildning

2020

Målet med utbildningen är att ge dig som jobbar som t.ex. produkt- och affärsutvecklare alternativt konsult i försäkringsbranschen minst 15 relevanta och intressanta fortbildningstimmar. Detta dels utifrån kunskapskrav för att uppfylla teori och regelverkskrav men också varvat med praktik i form av metod, praktisk tillämpning och stöd för användning och exekvering.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl

Tillägg Personskadeförsäkring

2020

Målet med utbildningen är att ge dig de kompletterande kunskaper du behöver för att baserat på din existerande licens alternativt ditt certifikat även kunna förmedla personskadeförsäkring.

Utbildningens innehåll:

 • Filmade föreläsningar
 • E-lärandemoduler
 • Olika typer av övningsfrågor
 • Föreläsningsslides att skriva ut
 • Kompendier och texter
 • Summerande prövning av dina kunskaper
 • Generering av intyg
Läs mer och anmäl