Försäkringsdistribution – i samband med fordonsförsäljning
Kursen vänder sig till dig som medverkar i distribution av standardiserad konsumentförsäkring inom fordonsområdet.

Kursinnehållet ger dig stöd i din roll och svarar på vilket ansvar du har vid distribuering av motorförsäkring i ett fysiskt möte med stöd i en digital process. Kursen genomförs på distans och består av flera interaktiva e-kurser varvat med övningar, och avslutas med ett målgruppsanpassat kunskapstest. Efter genomförd kurs med godkänt resultat utfärdas ett diplom.

Materialet är strukturerat utifrån Lagen (2018:1219) om försäkringsdistribution, Förordningen (2018:1231) om försäkringsdistribution, EU-förordningar och Allmänna råd och behandlar bland annat:

Lagen om försäkringsdistribution

• Introduktion till försäkringsdistribution
• Tillstånd och ansvar
• Etik och moral
• God försäkringsdistributionssed
• Informationskrav
• Dokumentationskrav
• Klagomålshantering
• Ersättningssystem och ersättning från annan än kund
• Korsförsäljning och kopplingsförbehåll
• Produkttillsyns- och styrningskrav

Juridik

• EU-rätt och internationell lagstiftning
• Tystnadsplikt
• Konsumenträtt, marknadsföringslagen och tillsyn
• Konsumenternas försäkringsbyrå och Allmänna reklamationsnämnden
• Försäkringsrörelselagstiftning och försäkringsavtalsrätt

Studietid
Ca 4 timmar
Tillgänglighet
Kursen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 90 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
1 795 kr exklusive moms
”En jättebra utbildning för att säkerställa grundläggande förståelse för ansvaret vi har vid distribution av försäkring i samband med fordonsförsäljning”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.