Samtalsteknik

Vi erbjuder skräddarsydda kurser i samtalsteknik, svåra kundsamtal med syfte skapa kunddialog som bygger kundvärde. Kursdeltagarna får kunskaper och en ökad medvetenhet kring sin egen och andras kommunikationsstilar och kan därmed bidra till fördjupade kundrelationer, effektivare möten och bättre affärer.

Våra kurser i samtalsteknik:

Kontakta oss så kan vi berätta mer.