Kommunikationskanal

Verkar du i försäkrings- eller finansbranschen och har utbildningsmaterial som kan vara värdefullt för andra i branschen?
Hör av dig så kan vi bidra i att producera detta för att delge fler så att vi tillsammans säkerställer en hållbar och kompetent bransch.