Introduktion till försäkring Liv
Utbildning med efterföljande test för dig som arbetar till exempel inom ekonomi, HR, IT eller kommunikation i försäkringsbranschen och vill öka din grundläggande förståelse för liv och pensionsmarknaden i Sverige.

Innehåll

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier med stöd av en föreslagen ordning.
Utbildningen uppskattas till strax över 11 timmar.

Utbildningen berör bland annat

• Försäkringsmarknaden
• Försäkringsavtalsrätt
• Introduktion till försäkring
• Socialförsäkring
• Tryggandeformer för sparande
• Pensionspolicy och pensionsplaner
• Försäkringshändelser

Studietid
Ca 11 timmar
Tillgänglighet
Utbildningen är tillgänglig direkt efter anmälan och i 365 dagar, om inget annat avtalats.
Pris
2 795 kr exklusive moms.
” Det är en övergripande och bra genomgång av pensions- och försäkringsmarknaden. Centrala begrepp förklaras tydligt”

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.