Medveten kommunikation
Kursen ger dig praktiskt användbara råd och kunskap för smartare kommunikation – på ett lustfyllt, underhållande och tilltalande sätt. Som deltagare blir du inspirerad att kommunicera personligt och en ökad insikt kring den skrivna kommunikationens potential att bygga relation och stärka företagets varumärke – såväl externt som internt. 

För vem?

Utbildningen vänder sig till dig som vill ha tips och idéer på hur du i din kommunikation kan stärka din relation till t.ex. kunder och kollegor.

Om kursen

Utbildningen genomförs på distans genom självstudier.

Utbildningen är digital och baserad på ett antal videoklipp. Till kursen finns digitalt extramaterial i pdf-format som innehåller checklistor, fördjupad läsning och skrivövningar som deltagaren själv ansvarar för att utföra.

Kursen innehåller resonemang och beskrivningar kring värdet av medveten kommunikation, konkreta tips, idéer och förslag på hur du kan utveckla din kommunikation framförallt i skrift utifrån verkliga exempel i din vardag.   

Kursen genomförs med hjälp av digitalt tillgängligt material och självständiga uppgifter.

Digitala möten
Medveten kommunikation relevantare än någonsin
Studietid
Ca 1 timme
Studiematerial
Kursmaterialet innehåller förinspelat filmmaterial, texter i pdf-format och kunskapsquiz.

Utbildningens tillgänglighet

Utbildningen är tillgänglig för genomförande under 12 månader från och med tilldelningsdatum, om inget annat avtalats.

Pris

1 995 kr exklusive moms

Är du medlem i SFM, Svenska försäkringsförmedlares förening gäller rabatterade priser.

Studiematerial är inkluderat och utskrivningsbart.

Vi tar fram en separat offert för specialanpassade lösningar. 

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.