SwedSec
InsureEd erbjuder Contento Financial Trainings utbildningspaket som förberedande inför SwedSecs licensieringstest alternativt om du redan har licens och vill genomföra årlig kunskapsuppdatering ÅKU. Paketen finns i flera versioner anpassade efter din yrkesroll: informationsgivare, rådgivare, specialist eller ledning- och kontrollfunktion. Innehållet är framtaget enligt SwedSecs kunskapskrav.

Om utbildningarna

För att läsa mer om respektive utbildning loggar du in och går till utbildningskatalogen under Anmälan.

SwedSec Bolånerådgivare

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar med rådgivning inom bolån och därmed omfattas av SwedSecs licensieringskrav för bolån. Syftet är att förbereda dig inför SwedSecs licensieringstest.

SwedSec Informationsgivare

Utbildningen riktar sig till dig som arbetar med informationsgivning till kunder, exempelvis personal inom kassa och kundtjänst, på kundcenter, telefonbanker och liknande.

SwedSec Ledning och kontroll

Utbildningen vänder sig till dig som är vd, annan ansvarig chef och compliance officer. Även vissa befattningar inom riskkontroll och andra riskfunktioner har nytta av innehållet.

SwedSec Rådgivare

Utbildningen är framtagen för dig som arbetar som rådgivare på bank, värdepappersbolag eller försäkringsbolag och står inför utmaningen att bli godkänd vid SwedSecs licensieringstest.

SwedSec Specialister

Utbildningen vänder sig till dig som arbetar som analytiker, värdepappersmäklare, fondförvaltare etc. och står inför utmaningen att bli godkänd vid SwedSecs licensieringstest för specialister.

ÅKU 2022 för SwedSec

ÅKU är den årliga kunskapsuppdateringen för dig med SwedSec-licens.

ÅKU 2022 innehåller totalt 20 avsnitt och nytt för i år är att de är uppdelade i repetitionsämnen, nyheter och etikfall. Utbildningen är framtagen tillsammans med en rad olika ämnesexperter som har sett till att innehållet är både korrekt och intressant.

Skräddarsydda företagslösningar
Är ni flera deltagare från till exempel samma företag hjälper vi er att ta fram ett upplägg som är anpassat efter era behov och önskemål.