FCG

FCG

Samarbetet mellan InsureEd och FCG startade år 2019.

FCGs konsulter består bl.a. av jurister, ekonomer, civilingenjörer och aktuarier med lång och bred erfarenhet från Finansinspektionen, linjeroller inom riskhanterings-, regelefterlevnads-, aktuarie-och finansfunktioner samt annan konsultverksamhet.

”De omfattande kraven på kunskap och kompetens för anställda inom försäkringssektorn ställer ökade krav på anpassad utbildning som kan genomföras på ett för medarbetarna smidigt sätt.”

Therése Marcks von Würtemberg, Partner FCG

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning

Andra föreläsare

Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Frida Spikdotter Nilsson

Frida har lång erfarenhet av skrivande och kommunikation.

Läs mer