Hållbara medarbetare inom försäkringsbranschen

Hedda Hök

InsureEd är företaget som arbetar med fortbildning och yrkesrollsutveckling för personer verksamma inom försäkringsbranschen. I en bransch som ständigt förändras och ställs inför nya utmaningar, både vad gäller lagar och regler så väl som nya tekniska innovationer, behöver man som verksam hänga med för att hålla god kvalitet i sitt arbete som exempelvis försäkringsförmedlare – oavsett om det gäller liv-, sak- eller personförsäkringar.

– Utbildning inom försäkringsområdet är viktigt i många led. Genom att arbeta och följa utvecklingen av frågor som försäkringsbranschen ställs inför kan vi lyfta hållbarhetsvärdet i arbetet och visa på vilken viktig samhällsfunktion försäkringar har, berättar Hedda Hök, vd för InsureEd.

Hållbarhet finns i flera led inom verksamheten men med utbildningsaspekten är det den hållbara medarbetaren som är i fokus. Med våra utbildningar vill vi skapa möjligheter för medarbetare att kontinuerligt reflektera, lyssna, ta till sig och värdera kunskap utifrån sin yrkesroll. Genom samverkan i branschen ökar även möjligheten att se om det är något som branschen behöver titta på för att bidra till företaget, samtidigt som man utvecklas på ett personligt plan.

Utbildningarna ger både praktiskt hands-on kunskap så väl som teori och med en flexibilitet i kursupplägg finns det flera sätt att forma sin utbildning – vilket också i sin tur är ett steg i att vara hållbar och låta flexibiliteten ge individen större utrymme och mer ansvar för sin yrkesrollsutveckling.

– Vi bygger våra utbildningar i steg och producerar dem i moduler som tillgängliggörs i olika format. Vi börjar med det mest grundläggande och bygger sedan på. Vi vill tillgodose olika förutsättningar genom stor grad av pedagogik, konfigurering och design för att tillhandahålla utbildningar och tjänster som individualiserar upplevelsen.

– Medarbetaren är ens största tillgång. Att satsa på utbildning för sina medarbetare är att satsa långsiktigt på sitt företag – samtidigt som vi ser att det blir allt viktigare för varje enskild individ att driva sin personliga utveckling framåt, avslutar Hedda.

Här kan du läsa nyheten i DI.

Fler nyheter

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln
InsureEd ökar nu kapaciteten

Efterfrågan på InsureEd:s produkter har under senaste tiden växt tillsammans med idéer om nytt utbildningsinnehåll och nya format. InsureEd tar in nytt kapital och breddar ägandet i bolaget för att ta tillvara den potential InsureEd ser.

Läs hela artikeln