Information med anledning av coronavirus, covid-19

18 mars 2020

Med anledning av spridningen av det nya coronaviruset och den exceptionella situation vi alla befinner oss i informerar InsureEd nedan om ändrade arbetsrutiner och försiktighetsåtgärder införda i verksamheten.

Förändringar och åtgärder är beslutade utifrån myndigheternas rekommendationer.

InsureEds utbildningar är utformade digitalt och interaktiva för att fungera helt på distans och det skapar tillgänglighet oavsett samhällets påverkan för närvarande. Vi har vidare full bemanning i vår support och tillgängliga att stödja alla våra kunder via både telefon och e-post.

Vi kommer i närtid även att lansera tillgängliga webbinar i anslutning till våra on-line kurser för att underlätta ytterligare vid frågor, funderingar och behov av samråd och diskussion med branschkollegor vid deltagande och genomförande av viss utbildning.

Vi återkommer med mer information om detta så snart det är möjligt.

Redan idag rekommenderar vi även att ni använder funktionen: Fråga experten vid frågor på utbildningarnas innehåll och olika ämnen. Frågorna besvaras löpande och blir direkt tillgängliga för alla som tar del av utbildningen.

Som ett digitalt kunskapsbolag har vi vidare kunnat uppmana samtliga medarbetare att tillsvidare arbeta hemifrån. Möten internt, med våra kunder och samarbetspartners bokas och genomförs i våra systemstöd för videosamtal och över telefon.

InsureEd följer utvecklingen och håller riktlinjer och annan information uppdaterad. Vid frågor vänligen kontakta InsureEd på info@insureed.se.

Var rädda om er och måna om varandra och vårt samhälle!

Hedda Hök, VD InsureEd

Fler nyheter

Hedda Hök
InsureEd utbildar och utvecklar försäkringsbranschen

InsureEd vill säkerställa att vi producerar utbildningar som möter varierande förutsättningar, behov och kunskapskrav och för det behöver vi vara spindeln i nätet.

Läs hela artikeln
InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021

InsureEd önskar ett gott slut och en fin start på 2021 2021 kommer innebära flera nya utvecklings- och fortbildningsmöjligheter tillsammans med InsureEd och lansering av nya och uppdaterade utbildningar sker med start redan i januari.

Läs hela artikeln