Josefin Grauers

Josenfin Grauers

Josefin har arbetat med SFM och InsureEd sedan 2019.

Sedan 2003 arbetar Josefin som försäkringsjurist på SEB Pension och Försäkring AB. Från sitt arbete har hon lång erfarenhet av samtliga förekommande försäkringsjuridiska frågeställningar. Hon deltar också i olika branschsamarbeten, som till exempel inom Svensk Försäkring och är ordförande i Svenska Livförsäkringsbolagens Skattenämnd.

Förutom sitt arbete och branschsamarbetena har Josefin också många interna och externa utbildningsuppdrag. Bland annat håller hon sedan 2014 en eller två gånger om året en kurs för VJS räkning om bodelning av pensioner och försäkringar.

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Bred och djup försäkringsjuridisk kompetens, men har viss specialisering i frågor rörande bland annat dataskydd, avtalsskrivning, flytträtt, avtalspensioner och avdragsregler.

Utbildning: Jurist

Arbetsgivare: SEB Pension och Försäkring AB

Andra föreläsare

Henrik Sandell

Henriks specialitet är försäkringsrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Läs mer
Frida Spikdotter Nilsson

Frida har lång erfarenhet av skrivande och kommunikation.

Läs mer
Hanna Lundberg

Hanna är specialiserad på försäkringsdistribution, särskilt regelverksfrågor.

Läs mer
Viveka Bylander

Viveka har lång arbetserfarenhet som jurist.

Läs mer