Viveka Bylander

Viveka Bylander

Viveka har arbetat tillsammans med InsureEd sedan februari 2019.

Viveka har arbetat som jurist i 22 år, men inriktning mot försäkringsjuridik i 19 år.

Viveka Bylander

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsrätt och skatterätt med inriktning på personförsäkring

Yrkesroll: Försäkringsjurist

Andra föreläsare

Marcus Radetzki

Marcus är professor i civilrätt och har mångårig erfarenhet av undervisning.

Läs mer
Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Lars Bergendahl

Jurist, författare och fristående konsult med lång erfarenhet av försäkring.

Läs mer
Josefin Grauers

Lång erfarenhet av samtliga förekommande försäkringsjuridiska frågeställningar.

Läs mer