Viveka Bylander

Viveka Bylander

Viveka har arbetat tillsammans med InsureEd sedan februari 2019.

Viveka har arbetat som jurist i 22 år, men inriktning mot försäkringsjuridik i 19 år.

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsrätt och skatterätt med inriktning på personförsäkring

Yrkesroll: Försäkringsjurist

Andra föreläsare

Sara Watz

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer
Marcus Radetzki

Marcus är professor i civilrätt och har mångårig erfarenhet av undervisning.

Läs mer
Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer