Henrik Sandell

Henrik Sandell

Henrik Sandell Consulting AB.

Henrik har tidigare arbetat på olika försäkringsbolag. Han har undervisat i försäkringsrätt, skadeståndsrätt m.m. på olika universitet och andra ställen sedan mitten av 90-talet. Har arbetat som jurist i olika roller sedan 1993. Tidigare jurist på SFM 2017–2019.

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Yrke: Jurist och lärare

Arbetsgivare: Henrik Sandell Consulting AB

Andra föreläsare

Contento Financial Training (Contento)

Contento är sprungna ur Wassum Investment Network med över 20 års erfarenhet av bl.a. finans.

Läs mer
Governance Consulting

Seniora specialister med lång erfarenhet inom försäkring. Spetskompetens inom bland annat regelverk och företagsstyrning.

Läs mer
Sara Watz

Sara har gedigen erfarenhet från hållbarhet och strategiutveckling, både inom och utanför finansbranschen och på nordisk såväl som global nivå.

Läs mer
Mindbanque

Mindbanque är finanssektorns strategi- och förändringskonsult som erbjuder konsulter med gedigen kunskap och erfarenhet från branschen.

Läs mer
Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer