Henrik Sandell

Henrik Sandell

Henrik Sandell Consulting AB.

Henrik har tidigare arbetat på olika försäkringsbolag. Han har undervisat i försäkringsrätt, skadeståndsrätt m.m. på olika universitet och andra ställen sedan mitten av 90-talet. Har arbetat som jurist i olika roller sedan 1993. Tidigare jurist på SFM 2017–2019.

Henrik Sandell

Faktaruta

Inriktning/specialitet: Försäkringsrätt, avtalsrätt och skadeståndsrätt.

Yrke: Jurist och lärare

Arbetsgivare: Henrik Sandell Consulting AB

Andra föreläsare

Louise Hedqvist

Louise har arbetat i försäkringsbranschen sedan 2005 inom olika roller med koppling till juridik, compliance och intern styrning och kontroll.

Läs mer
Fredrik Tamm

VD, konsult och entreprenör med fokus på digitalisering i försäkringsbranschen

Läs mer
Lars Bergendahl

Jurist, författare och fristående konsult med lång erfarenhet av försäkring.

Läs mer
Annika Creutzer

Annika har en unik kombination av gedigen kunskap i nationalekonomi och privatekonomi.

Läs mer
FCG

Specialister inom riskhantering, finansiell juridik och affärsstyrning.

Läs mer